سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه

Text/HTML

 

 

آگهی مزایده عمومی نوبت اول- واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG شهرداری ارومیه- 99/02/20

 

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید، نصب و راه اندازی ونگهداری 5 ساله سامانه ثبت مکانیزه تخلف سرعت غیر مجاز - (98/11/23)

 

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- واگذاری عملیات تهیه، نصب، تعویض، تعمیر و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی سطح شهر ارومیه- (98/10/17)

 

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات تهیه، نصب، تعمیر و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی - (98/10/7)

 

===========================================================================================

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه، نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی و هوشمندسازی تقاطعها 13971029

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول عملیات تهیه ، نصب ، تعویض ، تعمیر و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی در سطح شهر ارومیه 13971016

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- خرید رنگ و اجرای عملیات خط کشی محوری و دوجزئی در سطح شهر ارومیه

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم واگذاری اجاره یک دستگاه کیوسک جایگاه CNG ارشاد شهرداری ارومیه

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم عملیات تهیه ، نصب علائم عمودی (تابلوهای راهنمای مسیر) در سطح شهر ارومیه

 

===========================================================================================

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول عملیات تهیه ، نصب علائم عمودی (تابلوهای راهنمای مسیر) در سطح شهر ارومیه

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول عملیات تهیه ، نصب ، راه اندازی ، تعمیر و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر ارومیه
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول عملیات تهیه ، نصب ، تعویض ، تعمیر و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی در سطح شهر ارومیه
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم واگذاری اجاره یک دستگاه کیوسک در جایگاه CNG ارشاد

 

===========================================================================================

 

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- خرید رنگ و اجرای عملیات خط کشی محوری و دوجزئی در سطح شهر ارومیه(96/04/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری پروژه تهیه نصب و راه اندازی سیستم کنترل هوشمند چراغهای راهنمایی - (96/1/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم- واگذاری عملیات ارائه خدمات مهندسی شامل مطالعات ساماندهی، طراحی، جانمایی، اصلاح، تهیه و نصب علائم عمودی( تابلوهای راهنمای مسیر) در سطح شهر ارومیه(95/07/18)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- واگذاری عملیات ارائه خدمات مهندسی شامل مطالعات ساماندهی، طراحی، جانمایی، اصلاح، تهیه و نصب علائم عمودی( تابلوهای راهنمای مسیر) در سطح شهر ارومیه(95/06/23)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجرای طرح پارکبان و ارائه خدمات کنترل پارک حاشیه ای در سطح شهر ارومیه (95/5/16)

آگهی تجدید مناقصه عمومی - واگذاری عملیات تهیه، نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی نوبت دوم (95/4/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- خرید، نصب، تعویض، تعمیر و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی در سطح شهر ارومیه(95/03/31)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- تهیه، نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی و رانندگی در سطح شهر ارومیه(95/03/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- خرید رنگ و اجرای عملیات خط کشی معابر در سطح شهر ارومیه(95/02/07)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مطالعات ساماندهی، تهیه و نصب علائم عمودی (تابلوهای راهنمای مسیر)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - نصب و راه اندازی تابلوهای VMS

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تعمیر و نگهداری سیستم چراغ های راهنمایی

نـظر سنجی

مهم ترین اولویت کاری سازمان ترافیک از دیدگاه شما چیست؟
ثبت نظر  نمایش نتایج

اوقـات شرعی

دی ان ان