سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه

معرفی مدیر عامل

مهندس بهنام بشارت

ریاست سازمان حمل و نقل و ترافیک

شهرداری ارومیه

 

دی ان ان