سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه

Text/HTML

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری پروژه تهیه نصب و راه اندازی سیستم کنترل هوشمند چراغهای راهنمایی - (96/1/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم- واگذاری عملیات ارائه خدمات مهندسی شامل مطالعات ساماندهی، طراحی، جانمایی، اصلاح، تهیه و نصب علائم عمودی( تابلوهای راهنمای مسیر) در سطح شهر ارومیه(95/07/18)


آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- واگذاری عملیات ارائه خدمات مهندسی شامل مطالعات ساماندهی، طراحی، جانمایی، اصلاح، تهیه و نصب علائم عمودی( تابلوهای راهنمای مسیر) در سطح شهر ارومیه(95/06/23)


آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجرای طرح پارکبان و ارائه خدمات کنترل پارک حاشیه ای در سطح شهر ارومیه (95/5/16)


آگهی تجدید مناقصه عمومی - واگذاری عملیات تهیه، نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی نوبت دوم (95/4/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- خرید، نصب، تعویض، تعمیر و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی در سطح شهر ارومیه(95/03/31)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- تهیه، نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی و رانندگی در سطح شهر ارومیه(95/03/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- خرید رنگ و اجرای عملیات خط کشی معابر در سطح شهر ارومیه(95/02/07)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مطالعات ساماندهی، تهیه و نصب علائم عمودی (تابلوهای راهنمای مسیر)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - نصب و راه اندازی تابلوهای VMS

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تعمیر و نگهداری سیستم چراغ های راهنمایینـظر سنجی

مهم ترین اولویت کاری سازمان ترافیک از دیدگاه شما چیست؟
ثبت نظر  نمایش نتایج

اوقـات شرعی

بازدید امروز: 74
بازدید کـــل: 46951